Chorągiew Śląska Hufiec ZHP Ziemi Myszkowskiej

Zostań Harcerzem


Aktualności


Przekaż nam 1%

Nasz nr KRS: 0000273051

Dlaczego warto nam przekazać 1% swojego podatku ?

Przyjaźń, integracja i współpraca – to wszystko można znaleźć w harcerstwie. W erze internetu i telewizji powstały przed ponad stu laty skauting nadal trafia w potrzeby młodych ludzi. Może właśnie dlatego, że bez względu na kolor skóry, czy religie pozwala budować więzi braterstwa i zdobywać umiejętności na całe życie. To właśnie z szeregów harcerskich wychodzą aktywni i odpowiedzialni obywatele. Wychowani w duchu pracy nad sobą, braterstwa i służby.
1% na ZHP bo:

  • to największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce
  • wychowuje dobrych ludzi
  • uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym
  • zrzesza i obejmujemy opieką prawie 120 tys. dzieci i młodzieży
  • posiada ponad 10 tys. społecznych instruktorów – wychowawców
  • każdy był kiedyś harcerzem, miał przyjaciół harcerzy, słyszał o harcerstwie, ma dzieci w harcerstwie, dzieci sąsiadów lub krewnych są harcerzami
  • to organizacja o blisko 100-letniej tradycji
  • to strażnik tradycyjnych wartości
  • to gwarancja rzetelnego wydatkowania pieniędzy

Bez Twojej pomocy będziemy działać, ale z Twoja pomocą możemy swoim działaniem objąć jeszcze jedno dziecko więcej, dać mu alternatywę, wskazać dobrą drogę do dorosłości!

W jaki sposób przekazać 1%?

Aby przekazać 1% swojego podatku na rzecz ZHP Hufca Ziemi Myszkowskiej wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym : – W rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego(OPP)” w polu „Numer KRS” wpisujemy numer, pod jakim Śląska Chorągiew ZHP widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli 0000273051.

W polu „Wnioskowana kwota” wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. W rubryce „Informacje uzupełniające” wpisujemy szczegółowy cel przekazania czyli ZHP Chorągiew Śląska HUFIEC ZIEMI MYSZKOWSKIEJ, na który przekazane fundusze zostaną rozdysponowane.

 

pit