Chorągiew Śląska Hufiec ZHP Ziemi Myszkowskiej

Zostań Harcerzem


Aktualności


Szkolenia przed HAL 2016

Opublikowano: 25 kwietnia 2016 przez: Mateusz Dudek

Druhny i Druhowie!

Komenda  Śląskiej Chorągwi ZHP w Katowicach serdecznie zaprasza kadrę instruktorską, tj. wychowawców, komendantów kwatermistrzów i finansistów obozów, baz, ośrodków na szkolenie kadry HAL 2016.

Szkolenie odbędzie się 28 kwietnia w Centrum Integracji Społecznej ul. Legionów 50A w Częstochowie i potrwa ok 2 godzin.

Na godz. 17:00 zapraszamy komendantów i kwatermistrzów, natomiast na godz. 18:00 dodatkowo wychowawców tegorocznego wypoczynku.

Przed szkoleniem Prosimy również o zapoznanie się z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży obowiązującym od miesiąca kwietnia br. – kilkanaście dni temu weszły w życie poważne zmiany dotyczące organizacji wypoczynku (m.in. nowa karta kwalifikacyjna!).

Tekst rozporządzenia, zmiany wprowadzone do ustawy o systemie oświaty oraz wzór karty kwalifikacyjnej znajdują się poniżej.

Ustawa o systemie oświaty – wyciąg

Rozporządzenie w sprawie organizacji wypoczynku

Nowy wzór karty kwalifikacyjnej zostanie udostępniony w najbliższym tygodniu.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć w szkoleniu będą miały szansę wziąć udział w analogicznym szkoleniu w dniu 11 maja w Chorzowie.