Chorągiew Śląska Hufiec ZHP Ziemi Myszkowskiej

Zostań Harcerzem


Aktualności


Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Opublikowano: 4 maja 2016 przez: Mateusz Dudek

Jak co roku, harcerki i harcerze Hufca aktywnie włączyli się w obchody Święta Konstytucji 3 Maja, biorąc udział w uroczystościach na terenie Myszkowa, Poraja, Żarek oraz Koziegłówek.

Harcerze tradycyjnie już objęli honorowe warty pod obeliskami poświęconymi zasłużonym dla historii naszego kraju i regionu postaciom: Pomnikiem Katyńskim i Pomnikiem Poległych za Ziemię Myszkowską w Myszkowie oraz pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poraju. Następnie uczestniczyli w Mszach Świętych w intencji Ojczyzny, by w końcu przemaszerować z mieszkańcami oraz władzami miast i gmin w uroczystych pochodach i złożyć symboliczne kwiaty w miejscach pamięci.

W obchodach w Myszkowie udział brały: 3 DH im. Dywizjonu 303, 11 SDH „Szare Szeregi”,  20 DH oraz 44 DH „Zośka” im. Tadeusza Zawadzkiego, w Żarkach Próbna Drużyna Harcerska, w Poraju 23 DH im. Batalionu Parasol oraz 27 DW.

W imieniu Komendy Hufca serdecznie dziękuję harcerkom i harcerzom z w/w drużyn za stawiennictwo i godne reprezentowanie Hufca!

pwd. Mateusz Dudek

 [print_responsive_slider_plus_lightbox id=”9″]