Chorągiew Śląska Hufiec ZHP Ziemi Myszkowskiej

Zostań Harcerzem


Aktualności


Zmiany w regulaminach

Opublikowano: 9 marca 2017 przez: Mateusz Dudek

Informujemy, że 21 lutego 2017 r. Główna Kwatera ZHP przyjęła uchwały wprowadzające zmian w Regulaminie Mundurowym oraz Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego. Przedstawiamy, jakie zmiany zaszły w wymienionych dokumentach.

Regulamin Mundurowy

– dodano punkty 25 oraz 26, które dotyczą noszenia dodatkowej chusty w sposób skautowy oraz dopuszczono noszenie okrycia wierzchniego na mundurze i noszenia tylko widocznych elementów umundurowania,

– dodano w punkcie 146, podpunkt 10 (wg nowej numeracji), że członek międzyhufcowego zespołu oznacza funkcję, jak członek zespołu hufcowego,

– dodano w punkcie 144, podpunkt 3 (wg nowej numeracji) sformułowanie – “członek komendy szczepu”.

Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego

– dopuszczono wypłacanie zaliczki w formie innej niż gotówkowa (punkt 143),

– poprawiono zapisy dotyczące uprawnień do odwołania drużynowego i rozwiązania drużyny (punkt 131).

 

Uaktualnione teksty regulaminów dostępne są na stronie Dokumenty ZHP.